top of page

Våra tjänster

samuel-sianipar-scUBcasSvbE-unsplash.jpg

Rörinspektion

En rörinspektion är ett bra sätt att ta reda på avloppssytemets status i fastiheten. Ledningslokalisering är ett effektivt sätt att se hur ledningarna i fastighten är lokaliserade. Detta är användbart vid tillexempel ombyggnation, när de fattas eller saknas ritningar.

Efter att filmningen är utförd får kund all dokumentation och åtgärdsförslag om inspektionen skulle påvisa några problem i avloppssystemet.

Vi på Linertech följer de krav som finns från Sveriges Tv- inspektionsföretag.

 

Hur går en inspektion till?

Kameran förs in i röret och filmar dess insida. Inspektören kan följa inspektionen via en bildskärm och bedöma rörets skick och utifrån detta ta fram åtgärdsförslag. Det kan vara beläggningar på rörets insida iform av fett, kalk, genomtränganderötter och rost.

 

scott-rodgerson-IiKS5cbg5_g-unsplash.jpg

Relining/rörinfodring

Relining är kostandseffektivt alternativ till stambyte!

Relining förlänger era stammars livsläng i upp till 50 år!

Hoppa ett tradionellt stambyte och välj relining istället, de är dyrare och mer tidskrävande med stambyte.

Med relining kan dom boende oftast bo kvar i fastigheten under hela renoveringen!

Vad innebär relining?

Relining är ett samlingsnamn på flera olika metoder att renovera rör. Den metoden som är vanligast är rörinfodring/strumpmetoden, de innebär att man inpregnerar ett foder/strumpa med epoxy.

Fodret installeras sedan i det gamla röret med hjälp av lufttryck. När fodret sen sitter i det gamla röret härdar det till ett nytt plaströr i den gamla ledningen. När fodret har härdat klart är det självbärande och har samma funktionsduglighet som vid stambyte. Hållbarheten på infodrade rör har samma livslängd som vanligt pp rör, alltså 40-50 år.

Vi lämnar garanti på alla utförda jobb.

jon-tyson-R5LtY8tj6E8-unsplash.jpg

Stoppspol/underhållspolning

Problem med avloppet eller underhållspolning? Då kan vi hjälpa dig med våran spolbuss som har hetvattenpanna. Hetvatten och högtrycksspolning är ett skonsamt sätt att rengöra avloppet och kan avhjälpa allvarliga skador som kan leda till vattenskador. Efter att spolningen är klar görs en kontroll med kamera, en funktionskontroll och alla beröda ytor städas av.

Hör av dig till oss vid frågor

För prisförslag kontakta oss på Linertech!

bottom of page